Najbližšia kráľovská udalosť

SELECT * FROM rudolfinum_events WHERE event_publish=1 AND SUBSTRING(event_term,1,10)>='2018-05-27' ORDER BY event_term ASC,event_name ASC LIMIT 1;

 

O najbližších udalostiach Vás budeme včas informovať!

 

Historické udalosti